Re-enactment

Wat is re-enactment?
Re-enacting heeft te maken met ‘levende geschiedenis', het uitbeelden van een bepaalde periode uit de geschiedenis. Die Gruppe VGD beeld de 277. Volksgrenadierdivision, een Duitse infanterie-eenheid uit Wereldoorlog II, uit. Leden kleden zich in waarheidsgetrouwe, gereproduceerde uniformen en uitrusting, inclusief alle attributen uit die tijd en gedragen zich zoals een echte Duitse soldaat. Moderne kledij of gebruiksvoorwerpen zijn bij deze uitbeelding uit den boze en ten strengste verboden.


Wat de kledij betreft, dragen onze leden gereproduceerde uniformen die aan de hand van historische informatie zo getrouw mogelijk nagemaakt zijn en vaak tegen democratische prijzen te koop zijn, ofwel in military-winkels ofwel via webshops. Het dragen van gereproduceerde kledij is noodzakelijk, aangezien originele uniformen peperduur zijn en het niet verantwoord is deze te dragen. Wat de overige uitrusting betreft is het gebruikelijk dat men een combinatie van gereproduceerde en originele attributen draagt. De meeste attributen worden de dag van vandaag gereproduceerd en zijn meestal correct om te gebruiken en te dragen, maar het merendeel van onze leden verkiezen om sommige gereproduceerde attributen te vervangen door originele stukken. Deze originele stukken de tand des tijds vaak beter doorstaan hebben dan de uniformen en zijn bijgevolg dus nog met een redelijke kwaliteit en nog aan een redelijke prijs te vinden. Door het gebruik van originele attributen krijgt de uitbeelding zo wat extra "panache", maar dit is zeker niet verplicht. Als u lid wenst te worden, altijd eerst onze groep aanspreken vooraleer u overgaat tot het aankopen van een uniform en/of uitrusting, onze leden zullen u graag te woord staan en raad geven over wat wel/niet aan te kopen. Dit kan u overbodige kosten besparen.


Onze uitbeelding is gebaseerd op historische feiten die we waarheidsgetrouw trachten te reconstrueren dankzij informatie uit allerhande beschikbare bronnen: literatuur, foto's en internet. Met onze uitbeelding willen wij het publiek laten kennismaken met hoe het dagelijkse frontleven van een Duitse soldaat er uit zag. Dat gebeurt op een educatieve manier: uitleg, gidsing, tentoonstellingen, schijngevechten, de reconstructie van een legerkamp, nagebouwde stellingen, … Uiteraard staan wij steeds ter beschikking van geïnteresseerden die meer uitleg wensen.


Re-enacting is voor velen een kinderdroom die in vervulling gaat.